Počáteční stránka >  Protipožární dveře Hörmann

Protipožární dveře Hörmann

Škody způsobené kouřem a požárem mohou mít fatální následky ohrožující lidské životy. O to důležitější je výběr protipožárních a kouřotěsných dveří. U společnosti Hörmann se můžete spolehnout na odzkoušené a stavebními úřady schválené protipožární a kouřotěsné dveře EI30, EI60, EI90. 

Veškeré protipožární dveře společnosti Hörmann jsou certifikovány dle platných EN norem a odzkoušeny Technickým a zkušebním ústavem Praha. 

Certifikáty vydávané technickým a zkušebním ústavem jsou pravidelně obnovovány a kontrolovány. 

100% splnění evropských a českých požárních norem je dosaženo robustní ocelovou konstrukcí protipožárních dveří Hörmann, výplní minerální vlny a tou skutečností, že veškeré protipožární dveře společnosti Hörmann jsou prodávány jako kompletní element, tj. včetně zárubně. 

Speciální protipožární zárubeň zaručuje utěsnění otvoru a navíc v případě požáru je otvor dotěsněn speciálními páskami po obvodu dveří. Vysokou kvalitu protipožárních dveří Hörmann potvrzují výsledky měření přímo ve výrobním závodě Freisen, kde např. ocelové dveře HCZ 30 s 30ti minutovou protipožární odolností s rezervou splňují požární certifikaci dle ČSN a Evropských norem.

Referenční objekt: Amazon Dobrovíz