Dopravní sloupky v pěší zóně

Dopravní sloupky

Dopravní sloupky

Dopravní sloupky představují jednu z nejčastěji používaných forem kontroly příjezdu – právem, protože možnosti použití sloupků jsou rozmanité. Naše dopravní sloupky umožňují flexibilní a zároveň spolehlivou regulaci příjezdu a průjezdu.

S individuálními koncepcemi řídicích jednotek a také kombinací různých provedení dopravních sloupků je možné vytvořit řešení přizpůsobená přesně Vašim potřebám. Pro zaručení vysoké míry stability a také odolnosti vůči teplotám a povětrnostním podmínkám podstupují naše dopravní sloupky rozsáhlé zkoušky kvality a bezpečnosti.

Naše dopravní sloupky se vyznačují kompaktní a flexibilní montáží a lze je, podle modelu, v nouzovém případě vysunout během pouhých 1,5 sekundy. Všechny válce našich dopravních sloupků typu Security Line a High Security Line jsou vzhledově stejné. Díky kombinaci se základovými deskami rovněž stejného vzhledu lze kombinovat dopravní sloupky z obou linií výrobků také v jednom objektu. Vzhledem k identickému vnějšímu vzhledu různých provedení dopravních sloupků a jejich decentnímu designu se harmonicky včlení do stávající celkové koncepce, aniž by rušivě ovlivňovaly podobu města.

Dopravní sloupky před palácem
Dopravní sloupky Security Line Icon

Naše Security Line Vám nabízí dopravní sloupky pro každodenní kontrolu příjezdu například na soukromá parkoviště, příjezdy na komerční pozemky nebo pěší zóny. Security Line zahrnuje automatické, poloautomatické, vyjímatelné a pevné dopravní sloupky. Navíc nabízíme zesílené dopravní sloupky se zvýšenou úrovní ochrany.

Dopravní sloupky High Security Line Icon

Naše High Security Line je správnou volbou pro zajištění zvlášť citlivých zón s nejvyššími bezpečnostními požadavky. Zahrnuje automatické, vyjímatelné a pevné dopravní sloupky, které mají mezinárodní bezpečnostní certifikace nebo odpovídají jejich požadavkům. Tyto dopravní sloupky proto přesvědčí nejvyšší úrovní ochrany.

Dopravní sloupky – přehled bezpečnostních úrovní

Bezpečnostní úroveň dopravního sloupku se posuzuje na základě různých energií nárazu. Síla nárazu závisí na typu, hmotnosti a rychlosti vozidla. Nárazová energie je rozhodující pro poškození a funkci dopravního sloupku.

Nárazová energie se zničením

Hodnota udává, jaké rychlosti nárazu určitého typu vozidla může dopravní sloupek odolat. Jestliže do dopravního sloupku najede např. vozidlo o hmotnosti 1200 kg rychlostí 57 km/h (viz graf), může dojít k nevratnému poškození mechaniky a konstrukce, takže se dopravní sloupek po nárazu musí vyměnit. Průjezdu ve většině případů zabrání.

Nárazová energie bez zničení

Hodnota vyjadřuje, že dopravní sloupek odolá nárazu určitého typu vozidla v maximální rychlosti, aniž by došlo k poškození jeho mechaniky a konstrukce. Jestliže do dopravního sloupku najede např. vozidlo o hmotnosti 1200 kg rychlostí 25 km/h, funkčnost a bezpečnost dopravního sloupku zůstanou zachovány.

Automatické dopravní sloupky

Automatické dopravní sloupky mají tu výhodu, že je lze v případě potřeby bez manuálního úkonu spustit do země a stejně rychle znovu vysunout. Tak lze na přechodnou dobu umožnit bez problémů vjezd jednotlivých vozidel, dalšímu průjezdu je ale účinně zabráněno. Naše automatické dopravní sloupky jsou dostupné v různých provedeních, podle potřeby ochrany a frekvence používání.

Dopravní sloupky Security Line Icon

Automatické dopravní sloupky řady Security Line:

  • Automatické dopravní sloupky s integrovaným elektromechanickým pohonem pro střední frekvence používání (cca 100 pohybů za den, celkem 200 000) pohybů.
  • Automatické dopravní sloupky s integrovaným hydraulickým pohonem pro vysoké frekvence používání (cca 2 000 pohybů za den, celkem 3 000 000 pohybů).
  • Automatické dopravní sloupky se zesíleným materiálem válců, vyšší odolností a integrovaným hydraulickým pohonem pro vysoké frekvence používání (cca 2 000 pohybů za den, celkem 3 000 000 pohybů).
Dopravní sloupky High Security Line Icon

Automatické dopravní sloupky řady High Security Line:

  • Automatické dopravní sloupky s integrovaným hydraulickým pohonem pro vysoké frekvence používání (cca 2 000 pohybů za den, celkem 3 000 000 pohybů).

Koncepce řídicích jednotek s možností individuální konfigurace přitom zajišťují řešení kontroly příjezdu podle potřeby. Tak se například můžete rozhodnout pro řídicí jednotku založenou na modelu Master/Slave, tzn. že automatický dopravní sloupek kontroluje několik dalších automatických dopravních sloupků, které za ním následují. Podle šířky průjezdu tak lze tímto způsobem kombinovat a ovládat více dopravních sloupků. Dále může být řídicí jednotka rozšířena o ovládací prvky (jako např. kódovací klávesnici) a/nebo další připojovací jednotky, např. pro indukční smyčky.

Automatický dopravní sloupek v pěší zóně

Poloautomatické dopravní sloupky

Naše poloautomatické dopravní sloupky jsou vhodné pro všechny scénáře použití s nízkými frekvencemi používání (cca 5 pohybů za den, celkem 3 000 000 pohybů).

Použijte naše poloautomatické dopravní sloupky například k rezervaci parkovacího místa na parkovišti Vaší firmy. Vysunutý dopravní sloupek zamezuje obsazení parkovacího místa cizí parkující osobou. Oproti tomu osoby s parkovacím oprávněním mohou parkovací místo využít bez problémů po manuálním spuštění dopravního sloupku.

Dopravní sloupky Security Line Icon

Naše poloautomatické dopravní sloupky jsou vybaveny plynovou pružinou, a proto nepotřebují napájecí zdroj. Spuštění dopravních sloupků se provádí manuálním stlačením, ke zvednutí dopravního sloupku dochází po odjištění automaticky díky integrované plynové pružině.

Vyjímatelné dopravní sloupky

Naše vyjímatelné dopravní sloupky jsou správnou volbou v příjezdových situacích s velmi nízkou frekvencí používání sloupku (cca 2 pohyby za den).

Použijte naše dopravní sloupky například k zajištění zón, které jsou po větší část dne zavřené, ale v určitém čase musí být volně přístupné. Příklady pro možnosti použití jsou areály, kde se konají různé akce, ke kterým je příjezd uvolněn, resp. zamezen pouze v jasně definovaných časech.

Vyjímatelné dopravní sloupky Security Line Icon

Pokud dojde k situaci, kdy je nutné dopravní sloupek manuálně odstranit, například pro průjezd záchranářského vozidla, lze dopravní sloupek Security Line demontovat s minimálním úsilím a bez nářadí.

Vyjímatelné dopravní sloupky High Security Line Icon

Volitelně se můžete rozhodnout také pro náš vyjímatelný dopravní sloupek řady High Security Line se zesíleným podstavcem. Ten lze demontovat pomocí speciálního nářadí.

Pevné dopravní sloupky

Pokud si přejete trvale omezit příjezd v určitých zónách, pak bude nejlépe, když se rozhodnete pro naše pevné dopravní sloupky. Ty jsou vhodné pro – převážně – trvalé uzavření určité oblasti, například pěší zóny, která má být chráněna před průjezdem osobních vozidel a kde nejsou třeba dodávkové služby. V případě poškození nebo zvláštní události lze naše pevné dopravní sloupky se základovou deskou bez komplikací demontovat.

Naše pevné dopravní sloupky jsou dostupné v různých provedeních

Pevné dopravní sloupky Security Line Icon

Volze v rámci Security Line mezi pevnými dopravními sloupky se základovou deskou, dopravními sloupky se zemní kotvou nebo dopravními sloupky se zesíleným upevněním do země.

Pevné dopravní sloupky High Security Line Icon

V řadě High Security Line jsou kromě toho dostupné dopravní sloupky se zesíleným zabetonovaným upevněním do země, které odpovídají i zvýšeným požadavkům na ochranu. 

Další vysoce bezpečnostní zábrany

Zátarasy pro vjezdy a výjezdy do šířky až 6 metrů, hrotové zábrany k efektivnímu zamezení průjezdům v protisměru: informujte se o dalších výrobcích High Security Line v části Vysoce bezpečnostní zábrany.

Dobré důvody pro dopravní sloupky Hörmann

Kompaktní a flexibilní montáž

Kompaktní a flexibilní montáž

U dopravních sloupků s integrovaným hydraulickým pohonem jsou všechny funkční komponenty kompaktně zabudovány v jednotce sloupku. Integrovaný hydraulický systém vyžaduje jen minimální množství oleje, čímž se značně snižuje riziko ohrožení životního prostředí. Alternativně je k dostání i biologicky odbouratelný olej, čímž jsou rizika ohrožení životního prostředí 100% vyloučena.

Další přednost: řídicí jednotku lze namontovat přes elektrický rozvod / ovládací vedení až do vzdálenosti 80 metrů od dopravního sloupku.

Rychlá bezpečnost pro nouzové případy

Rychlá bezpečnost pro nouzové případy

Pro individuální kombinaci dopravních sloupků Security a High Security Line jsou válce všech sloupků vzhledově stejné. Navíc mohou být pevné, poloautomatické a automatické dopravní sloupky navzájem perfektně zkombinovány se vzhledově stejnou základovou deskou. Tím je dosaženo 100 % harmonicky sladěného celkového vzhledu.

Rychlá bezpečnost pro nouzové případy

Rychlá bezpečnost pro nouzové případy

Uvolněný příjezd nemusí představovat bezpečnostní riziko. Díky nouzové funkci EFO (Emergency Fast Operation) se spuštěné dopravní sloupky velmi rychle vysunou jen za cca 1,5 sekundy a poskytnou v nouzových situacích rychlou ochranu.

Individuální koncepce řízení

Individuální koncepce řízení

Pod pojmem řídicí jednotka lze shrnout kompletní koncepce řízení např. s několika dopravními sloupky. V rámci této koncepce lze mezi dopravními sloupky konfigurovat vztah hlavního dopravního sloupku a podřízených dopravních sloupků. Řídicí jednotka je připojena pomocí rychlopřipojovacích svorek s jednoduchým servisem. Ty usnadňují montáž a ulehčují pozdější údržbu. Dále může být řídicí jednotka rozšířena o ovládací prvky (např. kódovací klávesnici) a/nebo další připojovací jednotky, např. pro indukční smyčky.

Dálkové ovládání BiSecur s certifikovanou bezpečností

Dálkové ovládání BiSecur s certifikovanou bezpečností

Dopravní zábrany lze také pohodlně obsluhovat prostřednictvím systému dálkového ovládání BiSecur.

Nově vyvinutá, extrémně bezpečná metoda šifrování se stabilním dosahem bez rušení vám poskytuje dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Byla zkoušena a certifikována bezpečnostními experty univerzity v Bochumi a je stejně bezpečná jako internetové bankovnictví.
Katalogy