Příjezdové kontrolní systémy

Hotelová zařízení, příjezdy k firmám, prostory pro pořádání akcí, veřejná místa: ať už se jedná o jakýkoli prostor nebo ochranný účel – s nabídkou našich produktů budeme v oblasti příjezdových kontrolních systémů vždy Vaším silným partnerem.

Zajistí to naše sloupky s nejrůznějšími funkcemi, zábrany proti průjezdu a dopravní závory stejně jako hrotové bariéry. V případě potřeby pro Vás vytvoříme kompletní koncepty řízení, abyste měli po ruce vždy systém přesně přizpůsobený individuálním bezpečnostním požadavkům.

Ať už to jsou bezpečnostní systémy Security Line pro soukromé a veřejné zóny nebo bezpečnostní systémy High Security Line pro maximální ochranu v zónách vyžadujících zvýšenou bezpečnost – společnost Hörmann stanoví standardy v oblasti bezpečnosti.

Security Line – Bezpečnost pro soukromé i veřejné zóny

Automatické sloupky

Automatické sloupky jsou k dostání ve třech provedeních: v provedení s integrovaným elektromechanickým pohonem pro střední frekventovanost využití a ve variantě s integrovaným hydraulickým pohonem pro vysokou frekventovanost využití. Mimořádně vysoký stupeň ochrany poskytuje automatický sloupek RI-H se zesíleným materiálem válce.

Poloautomatické sloupky

Poloautomatické sloupky s integrovanými plynovými pružinami jsou vhodné pro nízkou frekventovanost využití. Pro instalaci není nutný přívod elektrického proudu. Sloupek se spustí ručním stlačením, zatímco integrovaná plynová pružina jej automaticky zvedne.

Odnímatelné sloupky

Pro případy velmi nízké frekventovanosti využití, tj. zhruba 2 pohybů za den, jsou doporučovány odnímatelné sloupky, které se montují v úrovni země a jdou sundat bez nástroje. Díky uzavřenému podstavci je garantováno, že ani při sundaném sloupku nebude v zemi otvor.

Pevné sloupky

Pevné sloupky se základovou deskou jsou vzhledově stejné jako automatické a poloautomatické sloupky. V případě poškození lze válce odmontovat. Jako základní model s dobrým poměrem ceny a výkonu jsou vhodné pevné sloupky se zakotvením v zemi. Pro mimořádně vysoký stupeň ochrany jsou doporučovány pevné sloupky RI-FF se zesíleným materiálem válce a zesíleným upevněním v zemi.

High Security Line – Maximální ochrana pro zóny s požadovaným vysokým stupněm zabezpečení

Sloupky High Security

Security Line jsou vhodné k zajištění bezpečné ochrany citlivých zón. K dostání jsou v automatickém, odnímatelném a pevném provedení, byly certifikovány na základě nárazových zkoušek a odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům. Válce bezpečnostních systémů High Security Line jsou vzhledově stejné jako válce bezpečnostních systémů Security Line.

Zábrany proti průjezdu

Pro zvýšenou bezpečnost vjezdů a výjezdů do šířky 6 metrů je doporučováno použití zábran proti průjezdu. Jsou k dostání ve variantách Road Blocker 500 s výškou zábrany 500 mm, resp. 1000 mm u varianty Road Blocker 1000. Road Blocker 500 SF je vhodný pro montáž na hotové podlahové krytině, poněvadž zde nejsou požadovány žádné zemní práce.

Dopravní závory

Kontrolovaný vjezd a výjezd do šířky 10 metrů zajišťují dopravní závory. Vhodné jsou pro vysokou frekventovanost využití a splňují vysoké nároky na bezpečnost.

Reifenkiller

Hrotové bariéry umožňují kontrolovaný jednostranný průjezd a současně zamezují průjezdu do protisměru. Zatímco varianta Tyre Killer M je vhodná pro střední frekventovanost využití, varianta Tyre Killer H je využívána v případech vysoké frekventovanosti využití.

Dobré důvody, proč zvolit příjezdové kontrolní systémy společnosti Hörmann

Kompaktní a flexibilní montáž

Kompaktní a flexibilní montáž

U sloupků s integrovaným hydraulickým pohonem jsou všechny funkční komponenty kompaktně zabudovány v jednotce sloupku. Integrovaný hydraulický systém vyžaduje jen minimální množství oleje, čímž se značně snižuje riziko ohrožení životního prostředí. Alternativně je k dostání i biologicky odbouratelný olej, čímž jsou rizika ohrožení životního prostředí 100% vyloučena. Další přednost: řídicí jednotku lze namontovat přes elektrický rozvod / ovládací vedení až do vzdálenosti 80 metrů od sloupku.

Provedení sloupků stejného vzhledu

Provedení sloupků stejného vzhledu

Pro individuální kombinaci bezpečnostních systémů Security a High Security Line jsou válce všech sloupků vzhledově stejné. Navíc mohou být pevné, poloautomatické a automatické sloupky navzájem perfektně zkombinovány se vzhledově stejnou základovou deskou. Tím je dosaženo celkového designu, který je ze 100 % harmonicky sladěn.

Rychlá bezpečnost pro nouzové případy

Rychlá bezpečnost pro nouzové případy

Uvolněný příjezd nemusí představovat bezpečnostní riziko. Díky nouzové funkci EFO (Emergency Fast Operation) spuštěné sloupky, zábrany proti průjezdu, dopravní závory a hrotové bariéry vyjedou jen za cca 1,5 sekundy a poskytnou v nouzových situacích rychlou ochranu.

Individuální koncepty řízení

Individuální koncepty řízení

Pod pojmem řídicí jednotka lze shrnout kompletní koncepty řízení např. s více sloupky. V rámci tohoto konceptu lze mezi sloupky konfigurovat vztah hlavního sloupku a podřízených sloupků. Řídicí jednotka je propojena přes jednoduše udržovatelné rychlopřipojovací svorky. Tyto usnadňují montáž a ulehčují pozdější údržbu. Dále může být řídicí jednotka rozšířena o ovládací prvky (jako např. kódovací klávesnici) a/nebo další připojovací jednotky, např. pro indukční smyčky.

Dálkové ovládání BiSecur

Dálkové ovládání BiSecur

Příjezdové kontrolní systémy lze také pohodlně obsluhovat přes systém dálkového ovládání BiSecur. Společností Hörmann vyvinutá mimořádně bezpečná šifrovací metoda Vám dává jistotu, že nikdo cizí nemůže zkopírovat kód dálkového ovládání.

Katalogy