0

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Impresum

Impresum

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

 

Osobně ručící společníci:

Thomas J. Hörmann, Martin J. Hörmann, Christoph Hörmann

Obvodní soud v Güterslohu HRA 4529
Identifikační číslo pro daň z obratu: DE-126 951 398

Registrační číslo WEEE DE 67194099

Kontakt: info@hoermann.de

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme výhradně v rámci ustanovení zákona o ochraně osobních údajů Spolkové republiky Německo. V následujícím textu vás informujeme o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a využívání osobních údajů. Tyto informace si můžete kdykoliv vyvolat na našich webových stránkách.

Předávání a zaprotokolování údajů k systémově interním a statistickým účelům

Z technických důvodů jsou vaším internetovým prohlížečem při přístupu na naše webové stránky automaticky předávány údaje našemu webovému serveru. Kromě jiného se přitom jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, zobrazené soubory, množství odeslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém, jakož i vaši IP adresu. Tyto údaje se ukládají odděleně od jiných údajů, které v rámci využití naší nabídky zadáváte. Přiřazení těchto údajů ke konkrétní osobě pro nás není možné. Tyto údaje jsou využity pro statistická hodnocení a poté smazány.

Stavové údaje

Vaše osobní údaje, jsou-li tyto nezbytné pro vznik, obsahové utváření nebo změnu smluvního vztahu, shromažďujeme a používáme výhradně k těmto účelům. Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o těchto údajích (stavových údajích), je-li to nezbytné za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, splnění zákonných povinností orgánů pro ochranu ústavy nebo vojenské obranné služby či prosazení práv k duševnímu vlastnictví.

Údaje o využití

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme jen tehdy, je-li to nezbytné k tomu, abychom umožnili nebo vyúčtovali využití naší internetové nabídky (údaje o využití). Patří sem zejména údaje potřebné pro vaši identifikaci a údaje týkající se začátku a konce, jakož i rozsahu využití naší nabídky. Pro účely reklamy, průzkumu trhu a utváření internetové nabídky odpovídající poptávce můžeme pod pseudonymem vypracovat uživatelské profily. Máte právo toto zpracování svých osobních údajů odmítnout. Uživatelské profily nesmíme propojovat s údaji o nositeli pseudonymu. Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o těchto údajích (stavových údajích), je-li to nezbytné za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, splnění zákonných povinností orgánů pro ochranu ústavy nebo vojenské obranné služby či prosazení práv k duševnímu vlastnictví.

Cookies

Abychom rozšířili rozsah funkcí naší internetové nabídky a aby její využívání bylo pro vás komfortní, používáme takzvaná „cookies“. Pomocí těchto „cookies“ mohou být při návštěvě našich webových stránek některé údaje uloženy ve vašem počítači. Ukládání souborů cookies na svém počítači můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. V tom případě je ovšem možné, že nebudete moci využívat funkce naší nabídky v plném rozsahu.

Právo na informace

Jako uživatel naší internetové nabídky máte právo vyžádat si od nás informace o údajích uložených k vašemu jménu nebo vašemu pseudonymu. Na základě vašeho požadavku vám tato informace může být sdělena i elektronicky.