Multifunkční dveře

Ocelové protipožární uzávěry H3 OD jsou zkonstruovány podle evropských požadavků v oblasti požární ochrany, přizpůsobeny budoucí výrobkové normě EN 16034 a testovány podle norem DIN 4102 a EN 1634. To znamená, že výrobkové normy po implementaci nahradí schválení specifická pro danou zemi. Pro projektování protipožárních uzávěrů pak platí již jen tato evropská norma a případně požadavky specifické pro danou zemi.

Získejte přehled

Protipožární a kouřotěsné dveře

Protipožární a kouřotěsné dveře

Škody způsobené kouřem a požárem mohou mít fatální, životu nebezpečné následky. O to důležitější je bezpečné vybavení protipožárními a kouřotěsnými dveřmi. Je dobře, že se můžete spolehnout na testované a stavebními úřady schválené protipožární a kouřotěsné dveře Hörmann.

Protihlukové dveře

Protihlukové dveře

Hluk nejen snižuje schopnost koncentrace, ale může vyvolat i stres a způsobit trvalé onemocnění. Proto je důležité hluk co nejlépe zadržet tam, kde vzniká. Protihlukové dveře Hörmann k tomu svými hodnotami zvukové izolace až 61 dB rozhodujícím způsobem přispívají.

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní dveře

Bezpečnost má přednost! Dveře bránící vloupání od firmy Hörmann jsou od roku 1999 testovány a certifikovány podle evropských norem ENV 1627 až 1630. Dvoukřídlé bezpečnostní dveře s třídou odolnosti RC 3 a kompletní panikovou funkcí podle EN 1125 vaše nouzové východy spolehlivě zabezpečí proti pokusům o vloupání.

Multifukční dveře

Multifukční dveře

Pro sklad nebo kancelář, pro vnitřní nebo venkovní použití, se speciální výbavou nebo bez ní – rozsáhlý program multifunkčních dveří Hörmann splňuje nejrůznější požadavky.

Dobré důvody pro multifunkční dveře Hörmann

Idividuální kombinace

Idividuální kombinace

Jako zákazník máte možnost rozšířit hlavní funkce multifunkčních dveří (např. protipožární ochranu) podle individuálních požadavků. K dispozici máte řadu přídavných funkcí. Například protipožární dveře můžete na přání vybavit bezpečnostní výbavou RC 2. Všechny možnosti kombinací naleznete v naší tabulce na straně 25.

Stejný systémový vzhled

Stejný systémový vzhled

Ať jde o protipožární nebo kouřotěsné dveře – multifunkční dveře Hörmann přesvědčují do detailu stejným vzhledem. Nezávisle na funkci jsou všechny dveře vzhledově dokonale vzájemně přizpůsobeny. Tak dosáhnete ve svém objektu harmonického vzhledu dveří.

Bezbariérové přístupy

Bezbariérové přístupy

Automatické dveře s otočným křídlem Hörmann umožňují bezbariérové průchody a jsou univerzálně použitelné Naše multifunkční dveře dostanete již ze závodu vybavené odpovídajícím pohonem. Automatické dveře můžete zcela pohodlně ovládat prostřednictvím tlačítek, radarového hlásiče nebo hlásiče pohybu či ovládacích prvků Hörmann s technologií BiSecur, například komfortním dálkovým ovladačem

Již dnes vyvinuto pro budoucnost

Již dnes vyvinuto pro budoucnost

V souladu s novými evropskými normami výrobků EN 16034 a EN 14351

Ocelové protipožární uzávěry H3 OD jsou zkonstruovány podle evropských požadavků na protipožární ochranu a přizpůsobeny normě výrobků EN 16034 a zkoušeny podle normy DIN 4102 a EN 1634. Ocelové multifunkční dveře D65 OD jsou přizpůsobeny normě výrobku EN 14351 a jsou dodávány s označením CE.

To pro vás znamená: Po uplatnění norem výrobků nahradí tyto normy místní schválení. Pro projektování protipožárních uzávěrů platí již jen tato jediná evropská norma a případné místní požadavky.
Katalogy
Videa

Multifunktionstüren - verzögert schließende, absenkbare Bodendichtung

Multifunktionstüren OD - optimierte Standard-Eckzarge

Redaktioneller Film der Fachzeitschrift M+T Metallhandwerk: DryFix-Zarge