Durchfahrtssperre und Hochsicherheitspoller sichern Zufahrt

Vysoce bezpečnostní zábrany

Vysoce bezpečnostní zábrany

Pokud určitá oblast vyžaduje nejvyšší úroveň bezpečnosti a musí být trvale nebo přechodně chráněna proti neautorizovanému příjezdu, jsou pro Vás vhodným řešením naše vysoce bezpečnostní zábrany řady High Security Line Hörmann.

Podle druhu a velikosti chráněného areálu můžete u společnosti Hörmann volit mezi dopravními sloupky, hrotovými zábranami nebo zátarasy a jednotlivé výrobky vzájemně flexibilně kombinovat a také využít individuální koncepce řízení.

Volitelná nouzová funkce EFO vysune naše automatické zátarasy, dopravní sloupky a hrotové zábrany během 1,5 sekundy.

Dopravní sloupky před palácem

Vysoce bezpečnostní zábrany - přehled bezpečnostních úrovní

Bezpečnostní úroveň vysoce bezpečnostní zábrany se posuzuje na základě různých energií nárazu. Síla nárazu závisí na typu, hmotnosti a rychlosti vozidla. Nárazová energie je rozhodující pro poškození a funkci.

Nárazová energie se zničením

Hodnota udává, jaké rychlosti nárazu určitého typu vozidla může vysoce bezpečnostní zábrana odolat. Jestliže do vysoce bezpečnostní zábrany najede např. vozidlo o hmotnosti 6800 kg rychlostí 87 km/h (viz graf), může dojít k nevratnému poškození mechaniky a konstrukce, takže se vysoce bezpečnostní zábrana po nárazu musí vyměnit. Průjezdu se však zabrání.

Nárazová energie bez zničení

Hodnota vyjadřuje, že vysoce bezpečnostní zábrana odolá nárazu určitého typu vozidla v maximální rychlosti, aniž by došlo k poškození její mechaniky a konstrukce. Jestliže do vysoce bezpečnostní zábrany najede např. vozidlo o hmotnosti 6800 kg rychlostí 52 km/h, funkčnost a bezpečnost vysoce bezpečnostní zábrany zůstanou zachovány.

Zátarasy

Jako zvýšené bezpečnostní opatření pro vjezdy a výjezdy do šířky 6 metrů je doporučováno použití zátarasů.

Podle okolností je možné naše Road Blocker buď zapustit zcela do země do jedné roviny s jejím povrchem, nebo je alternativně namontovat na hotový povrch bez zemních prací. V normálním provozu jsou zasunuté v rovině se zemí, v nouzové situaci se mohou rychle vysunout a tak účinně zadržet neautorizovaná vozidla.

Naše zátarasy o výšce 500 nebo 1000 milimetrů jsou podle ratingu nárazových testů certifikovány jako PAS68 nebo mu odpovídají. Road Blocker 1000 tak odolá nákladnímu vozidlu o hmotnosti 7,5 tun najíždějícímu rychlostí 80 km/h.

Hrotové zábrany

Hrotová zábrana zabezpečuje příjezd k bezpečnostní zóně

Naše hrotové zábrany M umožňují kontrolovaný jednostranný průjezd až do šířky 6 metrů. Zamezují průjezdu v protisměru tím, že hroty probodnou pneumatiky vozidla a to se pak po několika metrech zastaví.

Tato zábrana Tyre Killer, která se montuje na hotový povrch, je vhodná pro nízké frekvence používání.

Pro vysoké frekvence používání je vhodná varianta Tyre Killer H, zapuštěná v jedné rovině se zemí. Tato hrotová zábrana ve vjezdu poskytuje lepší ochranu i před velkými vozidly, jako jsou nákladní vozidla.

Vysoce bezpečnostní dopravní sloupky

Naše dopravní sloupky High Security Line certifikované podle nárazových testů jsou dostupné jako automatická, vyjímatelná nebo pevná varianta.

 

Více o našich vysoce bezpečnostních dopravních sloupcích najdete v části Dopravní sloupky.

Katalogy