myslíme-ekologicky

Trvale udržitelné a inovativní

Myslíme ekologicky

Životní prostředí

Společnost Hörmann přebírá zodpovědnost za naše životní prostředí a za naši budoucnost

Jako rodinný podnik si je společnost Hörmann od svého počátku vědoma  zodpovědnosti za příští generace. Zodpovědnosti za své zaměstnance, za výrobky Hörmann, za přírodní zdroje a za životní prostředí. Dnes si tuto zodpovědnost uvědomujeme více než kdy dříve.

Šetření přírodních zdrojů, zvýšení ochrany klimatu...

...mnoho malých opatření pro velký cíl

Ochrana klimatu začíná u firmy Hörmann u každého detailu: Jedině tehdy, když budeme kontrolovat své každodenní chování, zjistíme, kde se nacházejí možnosti a cesty, abychom ušetřili ještě více energie a s přírodními zdroji zacházeli ještě uvědoměleji. Tato neustálá zodpovědnost vůči  životnímu prostředí se projevuje i v takových zdánlivých maličkostech, jakými jsou například používání recyklovaného papíru, CO2 neutrální poštovní zásilky nebo recyklace přepravních obalů.

Inovativní technika, inteligentní systémy...

...365 dnů v roce citelná ochrana klimatu

Inovativními blokovými tepelnými elektrárnami v mnoha výrobních závodech Hörmann a inteligentním systémem managementu hospodaření s energií investujeme do čisté budoucnosti. Díky těmto opatřením se výrazně snižují emise CO2 a současně se zvyšuje ekologické povědomí všech zúčastněných – a to trvale.

Dobré pro životní prostředí...

...ročně o více než 16000 tun oxidu uhličitého méně

Společnost Hörmann snižuje své roční emise CO2 o cca 16 000 tun, např. využitím obnovitelných energií. Navíc všude tam, kde je to možné, budou závody Hörmann v budoucnu přímo napojeny na místní větrné elektrárny. Těmito kroky neustále snižujeme naši uhlíkovou stopu – a v této cestě budeme důsledně pokračovat.

Trvale udržitelně vyráběné stavební prvky

Výrobky Hörmann, výrobní procesy, ale i celá organizace společnosti se neustále zdokonalují a vyvíjejí. To platí stejnou měrou pro kvalitu, energetickou efektivitu, ekologii, ochranu zdraví i pro bezpečnost práce. Všichni zaměstnanci společnosti Hörmann přispívají ke společnému úkolu v rámci integrovaného managementu kvality, životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 a BS OHSAS 18001. Zavedené systémy managementu podporuje tzv. plochá hierarchie s menším počtem řídicích úrovní a s horizontálními vazbami a rovněž otevřená komunikace založená na důvěře.

Trvale udržitelné výrobky pro trvale udržitelné projekty

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí hraje ve společnosti Hörmann významnou úlohu od nákupu surovin přes výrobu až po dopravní logistiku. Trvale udržitelně vyráběné a certifikované stavební prvky, jako třeba multifunkční dveře, nacházejí své uplatnění v inovativních stavebních projektech: Budova Unilever a sídlo společnosti Spiegel v hamburském Hafencity jsou známými příklady tohoto trvale udržitelného směru.

Výrobky Hörmann se kromě toho uplatňují i v projektech, které přímo souvisejí s ochranou klimatu: např. ocelové dveře Hörmann používané ve větrných elektrárnách.